ULTRAMIX:
 
Przeznaczenie i zalety »

Budowa i funkcjonowanie »

parametry techniczne  »

PRODUKTY:

Ultramix TX91E »

Ultramix TX92E »

Ultramix TX93E »

Ultramix TX94E »

Ultramix TX95E »

Ultramix TX96E »

e-ULTRAMIX

Mieszacz kompaktowy MMV-C

INSTAMIX»

Ultramix Industrial T70 »

Ultramix TX broszura »

Ultramix TX90FNC do systemów bezpieczeństwa»


Przykłady zasosowań :

obwody c.w.u. 55/60°C »

obwody wody natryskowej »

instrukcja instalacji »


Kontakt »

  

 

 


  


 

Najczęstszym  polem  zastosowań  mieszaczy  termostatycznych  jest  budowa  natrysków  zbiorowych  ( np. na  basenach , halach  sportowych  , w  szatniach  fabrycznych , itp. ) . Mieszacze  ULTRAMIX  dają  pewność , że  użytkownicy  skorzystają  z  urządzeń  sanitarnych  komfortowo  i  bezpiecznie . Prawidłowo  skonstruowany  układ łaźni z natryskami  pokazuje  poniższy  schemat . Oczywiście  mieszacz  powinien  być  ukryty przed  okiem  i  manipulacją  osób  nieupoważnionych . Jednocześnie  musi  on  być  dostępny  dla  serwisu . Droga  wody  od  mieszacza  do  odbiorników  powinna  być  jak  najmniejsza . Do  zbudowania  układu  takiego  jak  poniżej ( 12 natrysków ) nadaje  się  mieszacz TX93E .

Mieszacze  ULTRAMIX  świetnie  nadają  się  także do  zabezpieczania  instalacji  i  użytkowników  w  lokalach  mieszkalnych  czy  apartamentach  hotelowych . Jeśli  w  naszym  domu  źródłem  gorącej  wody  jest  terma grzejąca  wodę  do  70°C , to  termostat  z  serii  TX   zabezpieczy  nasze  rury  przed  przegrzaniem  a  nas  samych  przed  poparzeniem .