ULTRAMIX:
 
Przeznaczenie i zalety »

Budowa i funkcjonowanie »

parametry techniczne  »

PRODUKTY:

Ultramix TX91E »

Ultramix TX92E »

Ultramix TX93E »

Ultramix TX94E »

Ultramix TX95E »

Ultramix TX96E »

e-ULTRAMIX

Mieszacz kompaktowy MMV-C

INSTAMIX»

Ultramix Industrial T70 »

Ultramix TX broszura »

Ultramix TX90FNC do systemów bezpieczeństwa»


Przykłady zasosowań :

obwody c.w.u. 55/60°C »

obwody wody natryskowej »

instrukcja instalacji »


Kontakt »

  

 

 


  


 

PRZEZNACZENIE

Urządzenie jest rekomendowane dla wszelkich zastosowań gdzie temperatura wody w instalacji musi być  stała i precyzyjnie ustalona oraz możliwa do zmiany w dowolnym momencie :

 • Obiekty mieszkalne charakteryzujące się dużymi wahaniami między minimalnym a maksymalnym rozbiorem : wielostanowiskowe natryski sportowe i basenowe , szkoły , hotele, salony fryzjerskie , bloki mieszkalne

 •  Strefy podwyższonych wymagań bezpieczeństwa - zabezpieczenie anty-oparzeniowe : szpitale , szpitale psychiatryczne , areszty i więzienia, bursy , internaty , akademiki , przedszkola , żłobki

 •  Ośrodki terapii i wypoczynku : Spa , hydroterapia

 •  Kontrola temperatury wody w technologii przemysłowej : laboratoria fotograficzne , przemysł spożywczy , natryski bezpieczeństwa , inne

   ZALETY

Mieszacz ULTRAMIX jest bardzo prosty i bezproblemowy w instalacji i obsłudze. Zapewnia komfort i  bezpieczeństwo w bardzo szerokim zakresie przepływów . Konstrukcja mieszacza zapewnia  bezpieczeństwo przeciw przegrzaniu i przeciw oparzeniom : woda gorąca jest automatycznie odcinana przy zaniku zasilania w wodę zimną . 

Należy pamiętać , że różnica  temperatur między wodą zimną a gorącą powinna przekraczać 10 stopni .

    ZABEZPIECZENIE PRZECIW LEGIONELLI

Mieszacze są tak skonstruowane , że pozwalają na dezynfekcję termiczną lub chemiczną bez demontowania korpusu . W trybie płukania ( patrz INSTRUKCJA ) głowica nie jest narażona na uszkodzenia . Seryjnie produkowane mieszacze ULTRAMIX pozwalają na :

 • Ustawienie temperatury wody gorącej na 55/60C w pierwotnym obiegu wody użytkowej

 • Ustawienie temperatury na 39C w obiegu wody kąpielowej

 • Przeprowadzić dezynfekcję termiczną w bardzo prosty sposób przez przestawienie pokrętła w położenie 70C ( bez demontażu głowicy , całego mieszacza lub pokrętła ; możliwe  dla  mieszaczy  z zakresem 30 -70°C)

 • Głowica może zostać przestawiona w tryb PŁUKANIA ( RINSE ) – patrz instrukcja dołączona do pudełka –w tym trybie mechanizm termostatu jest chroniony przed kontaktem z wodą - dzięki temu można : 

 •  przepłukać układ rur i zaworów ( konieczne przed uruchomieniem )

 • wprowadzić do układu substancje dezynfekujące ( np. chlor ) ; bez ryzyka zniszczenia termostatu bo w położeniu RINSE mechanizm termostatu nie ma styczności z przepływającą cieczą

 • podobnie można przeprowadzić szok termiczny układu w celu dezynfekcji bez ryzyka uszkodzenia termostatu ( T>70°C  lub T~70°C dla mieszaczy z zakresem 10 - 50°C )