ULTRAMIX:
 
Przeznaczenie i zalety »

Budowa i funkcjonowanie »

parametry techniczne  »

PRODUKTY:

Ultramix TX91E »

Ultramix TX92E »

Ultramix TX93E »

Ultramix TX94E »

Ultramix TX95E »

Ultramix TX96E »

e-ULTRAMIX

Mieszacz kompaktowy MMV-C

INSTAMIX»

Ultramix Industrial T70 »

Ultramix TX broszura »

Ultramix TX90FNC do systemów bezpieczeństwa»


Przykłady zasosowań :

obwody c.w.u. 55/60°C »

obwody wody natryskowej »

instrukcja instalacji »


Kontakt »

  

 

 


  


 

Poniższy schemat  ideowy ilustruje  budowę  układu  składającego  się  z  obwodów  wody  gorącej (55/60°C ) i  ciepłej ( 39°C ) . Pierwszy  obwód  zasila  cały  budynek w  wodę  gorącą  , w  tym  strefy  potrzeb  specjalnych  jak  kuchnia czy  pralnia oraz obwód  drugi , który  obejmuje  strefy  bezpieczne  , np. natryski , umywalnie  dla  dzieci  , pokoje  hotelowe , itp.

W powyższym przykładzie  tylko  obwód  wody  gorącej  jest  wyposażony w cyrkulację . W obwodach  wody  ciepłej  , ze  względu  na  ich  ograniczoną  wielkość  bardzo  rzadko  stosuje  się  cyrkulację .