ULTRAMIX:
 
Przeznaczenie i zalety »

Budowa i funkcjonowanie »

parametry techniczne  »

PRODUKTY:

Ultramix TX91E »

Ultramix TX92E »

Ultramix TX93E »

Ultramix TX94E »

Ultramix TX95E »

Ultramix TX96E »

e-ULTRAMIX

Mieszacz kompaktowy MMV-C

Instamix»

Ultramix Industrial T70 »

Ultramix TX broszura »

Ultramix TX90FNC do systemów bezpieczeństwa»


Przykłady zasosowań :

obwody c.w.u. 55/60°C »

obwody wody natryskowej »

instrukcja instalacji »


Kontakt »

  

 

 


  


 

REWOLUCYJNY  e-ULTRAMIX  JUŻ W SPRZEDAŻY 

Ten mieszacz ma wszystko to ,  o czym  marzyłeś !


e-ULTRAMIX® kontroluje temperaturę wody zmieszanej w instalacjach w obiektach publicznych . Ten elektroniczny system jest wyposażony w inteligentny kontroler za pomocą którego można programować cykliczne dezynfekcje termiczne . Kontroler zapisuje na karcie micro SD wszystkie dane dotyczące dezynfekcji , jak również alertów i alarmów systemowych tworząc historię sanitarną instalacji . System jest dostarczany w składzie : mieszacz termostatyczny z elektrycznym siłownikiem , kontrolerem zawierającym kartę micro SD , z 2 czujnikami temperatury ( mieszacz i powrót ) oraz niezbędnym okablowaniem

e-ULTRAMIX® posiada szereg funkcji , które wspomagają efektywne zarządzanie obiektową instalacja wody gorącej . Dystrybucja wody zmieszanej:e-ULTRAMIX® dostarcza wodę zmieszaną o stałej temperaturze, niezależnie od różnych rozbiorów czy zmian ciśnienia . Gwarantuje bezpieczeństwo . Ustawioną na kontrolerze temperaturę reguluje na mieszaczu siłownik , który jest dodatkowo wspomagany przez czujnik temperatury wody zmieszanej . Temperatura wody wyjściowa jest wyświetlana na ekranie kontrolera. Temperaturę wody ustawia się na kontrolerze z dokładnością do 1°C . Dezynfekcja: kontroler e-ULTRAMIX® pozwala zaprogramować okresową dezynfekcję termiczną , która polega na podniesieniu temperatury wody na wcześniej zdefiniowany okres ; czujka temperatury wody powrotnej pilnuje aby cały opomiarowany zakres instalacji był objęty dezynfekcją .

POBIERZ BROSZURĘ .